Systemy monitoringu i kontroli dostępu

monitoring kamera

Systemy monitoringu i kontroli dostępu to nowoczesne urządzenia, które znacząco zmniejszają ryzyko wystąpienia przestępstwa, złamania zasad bezpieczeństwa osobistego bądź dostania się na wyznaczony teren nieproszonych gości. Ich obecność niezaprzeczalnie podwyższa poczucie bezpieczeństwa użytkowników danego obiektu, a także niesie za sobą wiele korzyści. Skutecznie zapobiega występowaniu włamań, rozbojów, kradzieży, wypadków itp. Umożliwia także bezzwłoczną interwencję w przypadku wykrycia zagrożenia oraz gromadzi materiały dowodowe.

Z kontrolą dostępu najczęściej można się spotkać w dużych korporacjach, biurowcach oraz instytucjach. Oprócz tego często wykorzystywana jest w przypadku płatnych parkingów, imprez masowych bądź zabezpieczenia tylko wybranego pomieszczenia, np. magazynu w supermarkecie.

Nasza oferta dotyczy m.in.:

  • projektowania i montażu systemów alarmowych,
  • projektowania i montażu systemów monitoringu wizyjnego,
  • projektowania i montażu systemów kontroli dostępu,
  • projektowania i montażu systemów domofonowych,
  • projektowania i montażu systemów zintegrowanych,
  • przeprowadzania konsultacji na potrzeby prac budowlanych przy tworzeniu instalacji,
  • prac instalacyjnych łączonych z pracami budowlanymi,
  • instalacji systemów monitoringu i kontroli dostępu łączonych z innymi usługami naszej profesji (instalacje elektryczne, instalacje i sieci telekomunikacyjne, instalacje telewizji zbiorczej, instalacje audiowizualne, systemy inteligentnych domów),
  • przeprowadzania szkoleń,
  • wykonania pomiarów.

Każdy z proponowanych systemów dopasowany jest do rodzaju i przeznaczenia danego obiektu lub terenu po wcześniejszej wizji lokalnej, w której trakcie zazwyczaj wykonywane są liczne obliczenia oraz pomiary. W Audio Computer Electronics zapewniamy modele systemów o najwyższej jakości, a także doradztwo naszych specjalistów przy doborze najodpowiedniejszego wariantu.